Tilmelding

Tilmeld dig vores netværksgruppe, og modtag information omkring opstart samt NDA og medlemsliste.

Godkendelses- & acceptproceduren til gruppen er følgende:

1. Når du har indsendt denne formular, modtager du en email til bekræftelse. Når du har afgivet din accept i denne mail, har du accepteret et medlemskab af en netværksgruppe inden for de kommende 12 måneder

2. Der faktureres forud for et års deltagelse (1 24 timer boarding møde, inklusiv hotel/forplejning, 6 netværksmøde inklusiv forplejning samt 6 workshops). Ønskes halvårlig betaling, kan dette aftales, dog til nævnt merpris. Pris ved helårlig betaling: AED 1.249,-/måned, og AED 1.665,-/måned ved halvårlig betaling.

3. Når den endelige gruppe er samlet, modtager alle gruppens medlemmer en godkendelse heraf. Det enkelte medlem har herefter 4 døgn til skriftligt at komme med indsigelser, sker dette ikke anses dette som en godkendelse.

4. Ved supplering/tilføjelser af medlemmer til eksisterende grupper, sendes det nye medlem til godkendelse hos gruppens eksisterende medlemmer. Her har de ligeledes 4 døgn til at komme med indsigelser til det nye medlem. Det nye medlem har her forinden haft mulighed for at komme med indsigelser af gruppens medlemmer - og ligeledes gælder 4 døgns indsigelsesfrist.

5. Medlemskabet fortsættes indtil det skriftligt opsiges med et varsel på 3 måneder inden udgangen af et netværksår.

6. Medlemskabet er personligt, og kan ikke overdrages og/eller refunderes.

7. Opsigelse kan kun ske skriftligt på accounting@expatleaders.network